Berjaga-jaga dengan Hidup Kudus

Renungan Minggu, 1 Desember 2013 – Minggu Advent I Permulaan tahun liturgi diawali dengan masa Adven, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan? Dalam Matius 24:37-35 Tuhan Yesus memberikan gambaran sebagai berikut: “Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada […]

NKB 179 – Lama ‘Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan

NKB 179 – Lama ‘Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan